Nieuwe installatie : een droogtoren

Een toren die minder energie vreet en een hogere productiecapaciteit heeft. Deze installatie zal ons in staat stellen alle opgehaalde melk op onze eigen site te verwerken en producten met nóg meer toegevoegde waarde aan te bieden.

Des questions ? Contactez-nous via